ניראה כי נפלה טעות בתווים בעמוד 25 בתפקיד הטנור בפרק 2 בתיבה 127 וברבע הראשון צריך להיות רה ולא דמימה (כמו בתיבה 129 וכן בהמשך).