ניראה כי ציון הטמפו בתיבה 42 צריך להיות חצי מנוקד = 72