בתיבה 182 הושלם בתפקיד האלט סול במול בערך של חצי לאחר שני הרבעים.