Benjamin Britten

A Hymn to the Virgin

 

CHORUS I   :  text in English

CHORUS II  :  text in Latin

 

 

ב. בריטן  (1913-1976)  A Hymn to the Virgin

אדוארד בנג'מין בריטן נולד ב-Suffolk שבאנגליה. הודות  לעידוד רב שקיבל מהוריו, זכה ב-1930 במילגת לימודים בקולג' המלכותי למוזיקה שבלונדון, שם למד פסנתר וקומפוזיציה. במהרה  ליטש את הטכניקות הקומפוזיטוריות, וזכה להכרה ציבורית ב-1937 עם הוריאציות על נושא מאת פרנק ברידג'. הקריירה המקצועית שלו החלה בכתיבת מוזיקה לסרטים. ב-1940 החל להתרכז באופרה ויצר את "פטר גרימס" בשנת 1945 ואת "Rape of Lucretia” ב-1946. אחרי מלחמת העולם השנייה נטש בריטן אופרות רחבות מימדים לטובת אופרות קאמריות.  לשם כך אף סייע ב-1947 להקים קבוצת אופרה אנגלית, ושנה לאחר מכן את  פסטיבל  אלדברו.  בתקופה  זו  הלחין  בריטן  את “Gloriana” להכתרת המלכה ב-1952, ואת רקוויאם המלחמה ב-1961 . בריטן הלך לעולמו בדצמבר 1976.

"המנון לבתולה" כולל טקסט (בערך משנת 1300) באנגלית ובלטינית. המשפט בלטינית מופיע בדרך כלל בסוף השורה, והוא משלים אותה או מפרש את הטקסט האנגלי. היצירה הולחנה ב-1930 בגיל 16. בריטן שם את הטקסט האנגלי בפי המקהלה הגדולה ואת הטקסט הלטיני נותן למקהלה קטנה או קבוצת סולנים. הוא משתמש בטכניקה מן הבארוק המכונה cori spezzati (מזוהה עם אנדריאה וג'יובאני גבריאלי, שפעלו בכנסיית סן-מרקו בונציה). בטכניקה זו הועמדו שני גופים מוזיקאליים במרחק מסויים לצורך שירת מענה. השימוש בשפה אנגלית עתיקה כמו השימוש בסולם מודאלי משרה אווירה עתיקה על היצירה.