A tu lado           לצידך
Me sabe a sal tu pelo יש טעם של מלח לשערך
y es verde tu mirar, וירוק הוא מבטך
me miras y me muero הגורם לי להשתוקק
por ser tu respirar, להיות נשמת אפך
tu chispa es lo que quiero ניצוץ של אש בתוכך
para ir contigo al mar. לבוא איתך אל הים.
Me sabe a miel tu boca לפיך יש טעם של דבש
y para mi es poco un beso; רוצה ממך עוד נשיקות,
si me hablas o me tocas כשאת איתי מדברת, נוגעת ,
me nublo me embeleso, אני מוקסם ומרחף בעננים.
tu fortaleza de roca כמו סלע עוצמתך - 
me retiene preso. כשאני שבוי במבצרך.
No quiero escapar de ti  לא רוצה לברוח ממך
no quiero vivir sin verte, לחיות מבלי לראותך
porque sería un triste fin כי כה עצוב יהיה הסוף
haber vivido y perderte. לחיות ואותך לאבד.
Déjame aquí como un perro, השאיריני כאן כמו כלב
dome comida en tu mano, האכיליני מכף ידך
ponme ataduras de hierro קשרי לי שלשלאות של ברזל
y olvida que soy humano. ותשכחי שאני בן אנוש...
Quiéreme como a una sombra, קבלי אותי כמו צל
óyeme como a un latido, כמו פעימה בליבך
pero deja que me esconda en tu pecho, תני לי להסתתר בתוכך
y que me duerma contigo. להרדם ולישון לצידך.
תרגום: ענת מרגלית