התו השלישי של סופרן שני בתיבה 31 צריך להיות רה # במקום רה בקאר.