An cuimhin leat an oíche úd a bhí tú ag an bhfuinneog, Do you remember that night when you were at the window,
Gan hata gan láimhne dod dhíon gan chasóg? Without a hat or glove or overcoat on you?
Do shín mé mo lámh chughat 's do rug tú uirthi barróg I gave my hand to you and you clasped it to you
Gan hata gan láimhne dod dhíon gan chasóg? Without a hat or glove or overcoat on you?
'Gus labhair an fhuiseog And the lark spoke
A chumainn mo chroí tar oíche ghar éigin My love, come to me some night
An cuimhin leat an oíche úd 'san oíche ag cur cuisne Do you remember that night? And the night was so cold
Do shín mé mo lámh chughat 's do rug tú uirthi barróg, I gave my hand to you and you clasped it to you,
Gan hata gan láimhne dod dhíon gan chasóg? Without a hat or glove or overcoat on you?
'Gus labhair an fhuiseog And the lark spoke
A chumainn mo chroí tar oíche ghar éigin. My love, come to me some night.
An cuimhin leat an oíche úd 'san oíche ag cur cuisne... Do you remember that night? And the night was so cold...