קיימת גרסת תווים עם שני מקומות לא ברורים.

בתיבה 3 הצליל האחרון בתפקיד האלט הוא דו #

בתפקיד הבס - השמינית האחרונה בתיבה 90 ושתי השמיניות הראשונות בתיבה 91 הן סי #