הו חברתי היפה

AY LINDA AMIGA

 

 

הו חברתי היפה

Ay! Linda amiga

לא אשוב עוד לראותך

Que no vuelvo a verte!

גוף יפהפה

Cuerpo garrido

שהמוות ממני לוקח

Que me lleva la muerte!

 

 

אין אהבה ללא יגון

No hay amor sin pena

יגון ללא כאב

Pena sin dolor

וגם לא כאב כל כך חד

Ni dolor tan agudo

כמו זה של האהבה

Como el del amor.

 

 

הקימי אותי, אמא

Levante me madre

עם צאתה של החמה

al salir el sol

אלך בין שדות ירוקים

fui por los campos verdes

לחפש את אהבתי.

a buscar mi amor.

   

 תרגום: דפנה ברקן