צבי אבני (נ. 1927)

 

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details midi
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  הודיה
פרטים  מזמורי תהלים מפי המלחין
בס טנור אלט סופרן כללי                                        1. פרק מ"ז 2,3,7,8
בס טנור אלט סופרן כללי                                        2. פרק מ"ח 3-4
בס טנור אלט סופרן כללי                                        3. פרק ק"נ
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  שיר המעלות