יש ביצירה שינויי קצב רבים.

קובצי הלימוד מתעלמים משנויים אלה, והמהירות בהם אחידה לכל אורך היצירה.