בחיוכים של נועם

שיר עממי צרפתי (תועד בידי Thoinot Arbeau)

עברית: אברהם יבין