במרחק שתי תקוות

מלים: יהודה עמיחי ומן המקורות

מוסיקה: ענת אהרוני