Alexander Borodin (1833-1887) 

Prince Igor - Act 2, Finale, No. 17

Polovetsian Dances

 

English transliteration

A Ulẽtay na krïlyah vẽtra
tï v kray rodnoy, rodnaya pẽsnya nasha,
tuda, gdẽ mï tebya svobodno pẽli,
gdẽ bïlo tak privolno nam s taboyu.
Tam pod znoynïm nẽbom,
nẽgoy vozduh polon,
tam pod govor morya,
drẽmlyut gorï v oblakah,

B Tam tak yarko solntsẽ svẽtit,
rodnïya gorï svẽtom zalivaya,
V dolinah pïshno rozï raztsvẽtayut
i solovĩ poyut v lẽsah zelẽnïh.
Tam roza tsvẽtõt
i sladkiy vinograd rastõt.
Tam tẽbẽ privolnẽy pẽsnya,
tï tuda i ulẽtay.