יחזקאל בראון  Yehezkel Braun

"מצאוני השומרים" - שיר השירים פרק ג' פסוקים ג-ד

The Song of Solomon, Chapter 3 Verses 3-4