יחזקאל בראון  Yehezkel Braun

"השבעתי אתכם" - שיר השירים פרק ג' פסוק ה'

The Song of Solomon, Chapter 3 Verses 5