יחזקאל בראון  Yehezkel Braun

"אפריון עשה לו המלך שלמה" - שיר השירים פרק ג' פסוקים ט-י

The Song of Solomon, Chapter 3 Verses 9-10