ארנסט בלוך - עבודת הקודש

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details     midi
פרטים טקסט Live
Part I
בס טנור אלט1 סופרן כללי                               Meditation + Mah Tovu
אלט2
בס טנור אלט סופרן כללי                               Borechu
בס טנור אלט סופרן כללי                               Shema Yisroel
מצו אלט סופרן כללי                               Veohavto
בס טנור1 אלט1 סופרן כללי                               Mi Chomocho
טנור2 אלט2
בס טנור אלט סופרן כללי                               Tzur Yisroel
Part II - Kedushah (Sanctification)
בס טנור1 אלט1 סופרן כללי                               Nekadesh es shimcho bo'olom
טנור2 אלט2
בס טנור1 אלט1 סופרן כללי                               Echod hu eloheinu
טנור2 אלט2
בס טנור1 אלט1 סופרן כללי                               Yimloch Adonoy leolom
טנור2 אלט2

Part III

בס טנור אלט סופרן כללי

                              Silent Devotion + Yihyu Lerozon

בס טנור אלט1 סופרן כללי

                              Seu Sheorim

אלט2
בס טנור אלט סופרן כללי  

                              Toroh Tzivoh + Shema Yisroel

   
בס טנור1 אלט1 סופרן כללי  

                              Lecho Adonoy

   
  טנור2 אלט2            
                 
            Part IV - Returning the scroll to the ark    
בס1 טנור1 אלט1 סופרן כללי                                 Hodo al Eretz    
בס2 טנור2 אלט2            
בס טנור1 אלט סופרן כללי                                 Toras Adonoy    
  טנור2              
בס1 טנור1 אלט1 סופרן כללי                                 Etz Chayim    
בס2 טנור2 אלט2            
                 
            Part V    
בס טנור1 אלט סופרן כללי                                 Vaanachnu (Adoration)    
  טנור2              
בס1 טנור1 אלט סופרן כללי                                 Adon Olom    
בס2 טנור2              
בס1 טנור אלט סופרן כללי                                 Vehu echod    
בס2                
בס טנור1 אלט1 סופרן כללי                                 Vehu Eli Vechay goali    
  טנור2 אלט2            
בס טנור1 אלט סופרן כללי                                 Benediction    
  טנור2