Maurice Durufle (1902-1986) 

Ubi caritas Op. 10 No. 1

 

 

המוטט "Ubi caritas הוא הראשון מבין ארבעה מוטטים אופוס 10 משנת 1960, המבוססים כולם על לחנים גרגוריאניים. מנגינת הלחן הגרגוריאני מוצגת בפתיחת היצירה בתפקיד האלט.