Maurice Durufle (1902-1986) 

Tota pulchra es Op. 10 No. 2

 

 

מ' דורופלה (1902-1986)  Tota pulchra es

המוטט "Tota pulchra es הוא השני מבין ארבעה מוטטים אופוס 10 משנת 1960, המבוססים כולם על לחנים גרגוריאניים. הוא כתוב לשלושה קולות נשים (עם פיצול נוסף). היצירה נפתחת כשהלחן הגרגוריאני בפי הסופרן הראשון. חלק זה חוזר בהמשך עוד שתי פעמים ויוצר על ידי כך מבנה א-ב-א-ג-א (צורת רונדו). ההרמוניה בצרוף אקורדי סיום ריקים משווים גוון עתיק ליצירה. הטקסט מבוסס על שיר השירים פרק ד' פסוק ז' וספר יהודית פרק ט"ו פסוק י'.