גלוריה

 

 

 Gloria

 

 

יהי כבוד אלוהים במרומיו

ושלום על פני-האדמה ועל בני-אדם שוחרי הטוב.

נהללך, ונברכך,

אליך נתפלל, אותך נפאר.

נקדמה פניך בתודה על הודך ועל הדרך.

 

האדון האלוהים, שוכן במרומים,

אבינו הכל-יכול.

אדוננו, בנו יחידו של האלוהים,

המושיע.

האדון האלוהים, שה האלוהים, בן לאביו.

אתה המעביר חטאי העולם, רחם עלינו.

אתה המעביר חטאי העולם,

קבל תחנונינו.

היושב לימין האב, רחם עלינו.

 

כי אתה לבדך קדוש,

אתה לבדך אדון,

אתה לבדך עליון,

המושיע.

 

השרוי יחד עם רוח-הקודש

בזיו האל האב, אמן.

 

 Gloria in excelsis Deo. 
 Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
 Laudamus te. Benedicamus te. 

   Adoramus te. Glorificamus te. 
 Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

 

 Domine Deus, Rex caelestis, 
 Deus Pater omnipotens. 
 Domine Fili unigenite 
 Jesu Christe. 

 Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
 Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
 Qui tollis peccata mundi, 
 suscipe deprecationem nostram. 
 Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis. 

 

 Quoniam tu solus sanctus. 
 Tu solus Dominus, 
 Tu solus altissimus, 
 Jesu Christe.

 

 Cum Sancto Spiritu, 
 In gloria Dei Patris, Amen.