סביר שיש לתקן את התווים כדלקמן:

1. סופרן בתיבה 10 התו הראשון הוא לה במקום סול.

2. טנור  בתיבה 20 התו הראשון הוא לה במקום סול.