ירון גוטפריד - במימדי הזמן

 

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details     midi
                 
פרטים  
בס טנור1 אלט1 סופרן1 כללי   A bars 23-77    
  טנור2 אלט2 סופרן2          
בס טנור1 אלט1 סופרן1 כללי   B+C bars 98-134    
  טנור2 אלט2 סופרן2          
בס טנור אלט1 סופרן1 כללי   D bars 154-198    
    אלט2 סופרן2   סולו      
בס טנור אלט1 סופרן1 כללי   D bars 153-202 + Metronome    
    אלט2 סופרן2          
בס טנור אלט1 סופרן1 כללי   E+F bars 212-244    
    אלט2 סופרן2   סולו      
בס1 טנור1 אלט סופרן כללי   G bars 245-276    
בס2 טנור2       סולו      
בס טנור אלט1 סופרן1 כללי   J+K bars 336-422    
    אלט2 סופרן2   סולו