הכניסיני תחת כנפך

מלים: ח. נ. ביאליק

נעימה עממית

עיבוד: מ. וויזנברג