עדן פרטוש  (1907-1977)

המבדיל (1952)

שיר מקהלה על מוטיבים ספרדיים