התקוה

 

נפתלי הרץ אימבר

 

מבוסס על העיבוד של ברנרדינו מולינרי