היו לילות

טקסט: יעקב אורלנד (1914-2002)

מוסיקה: מרדכי זעירא (1905-1968)

עיבוד: אבנר איתי (נ. 1934)

השיר באתר זמררשת