הודו לשולטן

קנון ל 3 קולות

פ. קולאו (1832-1768)

עברית: י. כפכפי