אהרון חרל"פ  (נ. 1941)

 

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details midi
  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים  אַל (מספר 3 מתוך 4 שירי משוררים)
פרטים  בעין דור טקסט ויקיפדיה
בס טנור אלט סופרן כללי                 תיבות 1-137
בס טנור אלט סופרן כללי                 תיבות 138-276
פרטים

 בת יפתח

טקסט MP3
בס טנור אלט סופרן כללי   1. ותהי על יפתח רוח אדוני    MODERATO
בריטון   2. אם נתון תיתן את בני עמון בידי     LENTO DECISO
בס טנור אלט סופרן כללי   3. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם    C
בס1 טנור אלט סופרן כללי בס2   4. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו    E
בס1 טנור אלט סופרן כללי בס2   5. ויהי כראותו אותה ויקרע את בגדיו    F
בס1 טנור אלט סופרן1 כללי   6. יעשה לי הדבר הזה    H
בס2 סופרן2
 עקידת יצחק טקסט MP3
בס1 טנור1 אלט סופרן1 כללי   1. ויהי אחרי הדברים האלה
בס2 טנור2 סופרן2
בס   2. קח נא את בנך את יחידך   A
בס1 טנור אלט1 סופרן כללי   3. וישכם אברהם בבוקר   B
בס2 אלט2
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי   4. ביום השלישי   C
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2
בס1 טנור1 אלט סופרן כללי   5. ויקח אברהם את עצי העולה   H
בס2 טנור2
בס אלט כללי   6. ויבואו אל המקום   J
בס טנור אלט1 סופרן1 כללי   7. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת   K
אלט2 סופרן2
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי   8. וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל   N
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2

Magnificat

Live
בס טנור אלט סופרן כללי

                  1. Maestoso                            Magnificat

בס1 טנור אלט1 סופרן כללי                   2. Andante espressivo          Quia respexit
בס2 אלט2
בס טנור אלט סופרן כללי                   3. Andante con moto            Ps1 אשרי האיש Text
בס טנור אלט סופרן כללי                   4. Allegro con spirito            Fecit potentiam
אלט                   5. Larghetto                            Esurientes
בס

--->

אלט סופרן כללי                   6. Lento espressivo               Ps 57 חונני אלוהים Text
בס טנור אלט סופרן כללי                   7. Andante tranquillo            Suscepit Israel
בס טנור אלט סופרן כללי                   8. Allegro vivace                   Sicut locutus est (1-34)
בס טנור אלט סופרן כללי

                  8. Maestoso                            Haleluyah (35-74)

Requiem

Youtube
בס טנור אלט סופרן כללי

                 1. Requiem Aeternam

בס טנור אלט1 סופרן כללי אלט2

                 2. Dies Irae

  
בס טנור אלט סופרן כללי

                 3. Tuba Mirum

בס טנור אלט סופרן כללי

                 4. Confutatis

בס1 טנור אלט סופרן כללי בס2

                 5. Hostias

בס טנור אלט סופרן כללי

                 6. Sanctus

בס טנור אלט סופרן כללי

                 7. Libera Me

בס טנור אלט סופרן1 כללי פרטים  שירו לה' סופרן2 Youtube