מרווחים

 

מרווח

טונים

שיר בעליה

שיר בירידה

שיר בעליה ובירידה

 

פרימה זכה

0

 

 

 

 

סקונדה קטנה

 1/2

קן לציפור

אליהו הנביא

 

 

סקונדה גדולה

1

התקווה

שימו שמן

 

 

טרצה קטנה

1 1/2

דודו

יונתן הקטן

איזה שעון בן חיל

 

טרצה גדולה

2

שיר היקינטון

יוסי בכינור

רוץ בן סוסי

 

קוורטה זכה

2 1/2

פרי גני הנה הבאתי

מעוז צור

תרועת החצוצרה

טרצה ג' + סקונדה ק'

טריטון

3

מריה

 

 

 

קווינטה זכה

3 1/2

הרוח נושבת קרירה

אגדה

על שפת ים כינרת

טרצה ג' + טרצה ק'

סקסטה קטנה

4

בשנה הבאה

סיפור אהבה

סיפור אהבה

קוורטה ז' + טרצה ק'

סקסטה גדולה

4 1/2

נד- נד

כבר פורחים נרקיסים

 

קוורטה ז' + טרצה ג'

ספטימה קטנה

5

 

 

 

קוינטה ז' + טרצה ק'

ספטימה גדולה

5 1/2

 

 

 

קוינטה ז' + טרצה ג'

אוקטבה זכה

6

הדואר בא היום

בטהובן סקרצו סימ. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

מרווח זך או גדול + חצי טון מבלי לשנות את שמות היסוד = מוגדל

 

 

מרווח זך או קטן  -  חצי טון מבלי לשנות את שמות היסוד = מוקטן