יוזף היידן

אשה אחת רעה

קנון כרומטי בשלושה קולות

 

אשה אחת רעה יש בעולם כולו,

אבל, חבל, כל איש חושב שהיא שלו.