Kristallen den fina         Beautiful Crystal
 
Kristallen den fina Though crystal shines rarely,
som solen månd' skina like sunlight so clearly,
som stjärnorna blänka i skyn. like glittering stars in the sky,
Jag känner en flicka i dygden den fina I know of a maiden whose grace shines more fairly,
en flicka i denna här byn. a maid in the village nearby.
 
Min vän, min vän och älskogsblomma! To you, my love, my heart's sweet flower,
Ack, om vi kunde tillsammans komma Oh would that I were with you at this hour.
och jag vore vännen din Oh that I might your true love be
och du allra kärestan min! and your troth were plighted to me,
Du ädela ros och förgyllande skrin. for roses are comely on fine broidery.
 
Och om jag än fore till världenes ände And though I should travel to earth's farthest countries,
så ropar mitt hjärta till dig. my heart would still cry out to you.
Och om jag än fore till världenes ände And though I should travel to earth's farthest countries,
så ropar mitt hjärta till dig. my heart would still cry out to you --
 
Till dig, min vän och älskogsblomma... to you, my love, my heart's sweet flower.