אביה קופלמן

 

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details midi

 

 מגניפיקט עברי  
בס טנור אלט סופרן כללי 1. פתיחה תרגום
 
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי 2. בעצב תלדי בנים תרגום
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2
  
בס1 טנור1 אלט1 סופרן1 כללי 3. עקרה (בן לו היה לי) טקסט
בס2 טנור2 אלט2 סופרן2
 
בס טנור אלט סופרן כללי 4. Quia Respexit תרגום
 
בס טנור אלט סופרן כללי מתיבה 20 5. Verkündigung תרגום
 
בס טנור אלט סופרן כללי 6. אבשלום (יונה וולך) טקסט
 
בס טנור אלט סופרן כללי 7. קינה תרגום