מרק לברי - שיר השירים - Finale

 

תפקידי המקהלה מתחילים בתיבה 30.

תפקיד המספר מתחיל בתיבה 49.

תפקיד שלמה מתחיל בתיבה 95.