צור משלו אכלנו

מלים: מן התפילה

לחן: חזנות ספרדית

עיבוד: אריה לבנון (נ. 1932)

 

בגירסה הנוכחית יש מספר הבדלים ביחס לזו המוצגת בספר "שרים במקהלה" מאת המעבד.