מכל פרחי מור

מילים: שאול טשרניחובסקי

מוסיקה: גיל אלדמע