מרפסות

מלים: ע. הלל

לחן: אלכסנדר ארגוב

עבוד: משה רסיוק