שלמה עומר

     

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details midi
 
   כיפה אדומה טקסט
בס טנור אלט סופרן כללי 2. ערב פסטורלי  
בס טנור אלט סופרן כללי 3. בוקר טוב  
בס טנור אלט סופרן כללי 4. ואחר כך, ביער, במשעול  
בס טנור אלט סופרן כללי 7. מהו שמריץ  
בס טנור בריטון כללי 8. יש מה המעיק  
אלט2 אלט1 סופרן2 סופרן1 כללי 10. ובמיטתה סבתא  
בס טנור אלט סופרן כללי מצו 11. יסוריה של חיה  
בס טנור אלט סופרן כללי 12. ובחוץ עורבים  
בס טנור אלט1 סופרן1 כללי 14. והיער החוץ רועש  
אלט2 סופרן2  
בס טנור אלט סופרן כללי פרטים לא ידעתי מה מצו