G. P. da Palestrina (1524-1594) 

Super flumina Babylonis - SATB