אבינו

 

הו, אבינו שבמרומים! לעד יינון קדוש שמך;

לך השבח והתהילה על כל שאתה עושה למעננו.

המלוכה יאה לך, כך אנו מתפללים- בארץ כבמרומים!

אבינו, המצא לנו  לחם חוקנו,

סלח לחטאינו אותם אנו עושים שלא בטובתך-

כשם שאנו מוחלים לבעלי חובנו

ואתה משמש לנו אות ומופת ברוב טובך.

כך תרחק כל ברייה מאוון.

 

אבא קדוש, מלא רחמים

הגן עלינו מפיתוי האויב הנצחי ומפגעיו.

כך נוכל להתפלל אליך, להיות ראויים לחסדך

ולנצור במסירות את ממלכתך.

מתפללים אנו אליך, המלך המהולל, אדוננו,

הגן בעדנו מפני ייסורים, ואנו נשים בך

את כל מעיינינו, בפנים מתחננות.

 

אמן!

 

תרגום: י. ובר