סולנים
 
Mimì (סופרן) - תופרת, בהמשך אהובתו של רודולפו
Rodolfo (טנור) - משורר, בהמשך אהובה של מימי
Musetta (סופרן) - זמרת
Marcello (באריטון) - צייר
Schaunard (באריטון) - מוזיקאי
Colline (באס) - פילוסוף
Parpignol (טנור) - מוכר צעצועים
Benoît (באס) - בעל הבית
Alcindoro (באס) - עובד פרקליטות המדינה, מבוגר ואמיד. ממחזריה של מוזטה.
Sergente dei Doganieri (באס) - פקיד מכס בכיר
Doganiere (באס) - פקיד מכס
 
תפקידי המקהלה
 
Studenti (טנור) - סטודנטים
Un Venditore Ambulante (טנור) - רוכל
Sartine (סופרן) - תופרות
Borghesi (סופרן + טנור) - אזרחים
Venditori - (בס) זבנים
bottegaie (סופרן) - חנוונים
Alcune Venditrici (סופרן) כמה מוכרים בדוכנים
La Folla - ההמון
Dal Caffè (טנור + בס) - קולות מן הקברט
Ragazzi (סופרן) - ילדים
Monelli (סופרן) - נערים פרחחים
Mamme (סופרן) - אימהות
חיילים
מלצרים בבתי קפה
חלבניות
נשות כפר
מטאטאי רחוב
עגלונים