הערה - מתיבה 29 אלט 2 שר עם הטנור ואלט 1 עם הסופרן עד תיבה 33 כולל.