פרק תרגום של פרקי המקהלה
2 Come, ye Sons of Art, come away, בואו, אתם בני האמנות, מרחוק ומקרוב!
Tune all your voices and instruments play כוונו את קולותיכם, ונגנו בכליכם
To celebrate this triumphant day. לחגוג יום ניצחון זה!
5 The day that such a blessing gave יום, שברכה כזו נתן לנו
No common festival should be. לא ראוי כי פסטיבל פשוט יהיה
What it justly seem'd to crave, אך הוגן, אף ראוי להשתוקק...
Grant, oh grant, and let it have או, העניקי נא, העניקי ותני לו (את,המלכה  י.ו.) 
The honour of a Jubilee. מעלתו של יום חג יובל!
9 Thus Nature, rejoicing has shown us the way כך, הטבע החוגג הראה לנו את הדרך
With innocent revels to welcome the day. בהילולה תמימה, לקבל פני היום:
The tuneful grove, the talking rill החורשה המלאה בצלילים,הפלג המפכה
The laughing vale, replying hill, העמק הצוחק צוחק, וגבעה לו עונה 
With charming harmony unite, בהרמוניה מקסימה מתאחדת,
The happy season to invite העונה השמחה מזמינה.
What the Graces require, את שדורשות הגראציות *
And the Muses inspire, ומעודדות המוזות   
Is at once our delight and our duty to pay. הוא גם לקבל את עינוגינו, וגם כי נמלא את חובותנו.
הסבר: המשורר קורא למלכה להכריז על יום 
חג של נצחון, מהדרג הגבוה ביותר
כבחג יובל, ואז עם התענוגות יפרעו גם החובות...
הגראציות והמוזות ראה ערך "חאריטות" בויקיפדיה. *
תרגום: יוסי ובר