Mario Castelnuovo-Tedesco מריו קסטלנואובו-טדסקו
Romancero Gitano op. 152 בלדות צועניות אופ. 152
Texts: Federico Garcia Lorca טקסטים מאת פדריקו גרסייה לורקה
תרגום: ג'ני צפריר
LOS TRES RIOS שלושה נהרות
El rio Guadalquivir הנהר גואדלקיוויר
Va entre naranjos y olivos זורם בין עצי תפוזים וזית
Los dos rios de Granada שני נהרות גרנדה
Bajan de la nieve al trigo. יורדים מן השלגים לחיטה
Ay! Amor que se fue y no vino. אוי! אהבה שחלפה ולא שבה
El rio Guadalquivir tiene las barbas granates לנהר גואדלקיוויר גדות של גרנטים
Los dos rios de Granada שני נהרות גרנדה,
Uno llanto y otro sangre אחד דמעות והשני דם,
Ay! Amor que se fue por el aire אוי! אהבה שנמוגה באוויר.
Para los barcos de vela, לסירות מפרש
Sevilla tiene un camino; יש לסביליה מעבר,
Por el agua de Granada בדרך מימי גרנדה.
Solo reman los suspiros רק אנחות חותרות.
Guadalquivir, alta torre גואדלקיוויר, מגדל גבוה
Y viento en los naranjales ורוח בפרדסים.
Dauro y Genil, torrecillas muertas, דאורו וחניל, מגדלונים מתים,
Sobre los estanques. מעל הבריכות.
Quien dira que el agua מי ידע לומר שהמים נושאים
Lleva un fuego fatuo de gritos? צעקה חרישית מתעתעת?
Lleva azahar, lleva olivas, הם נושאים פרחי הדרים וזיתים,
Andalucia, a tus mares. אנדלוסיה,  אל ימייך.
Ay! Amor que se fue por el aire. אוי, אהבה…
LA GUITARRA הגיטרה
Empieza el llanto de la guitara מתחילה הקינה של הגיטרה
Se rompen las copas de la madrugada מתנפצים גביעי השחר
Es inutil callarla אין טעם להשתיקה
Es imposible callarla. אי אפשר להשתיקה.
Llora monotona היא בוכה מונוטונית
Como llora el agua כמו בכי המים
Como llora el viento כמו בכי הרוח
Sobre la nevada מעל פסגות מושלגות.
Llora por cosas lejanas היא בוכה על דברים רחוקים,
Arena del sur caliente חולות הדרום החם
Que pide camelias blancas שמשתוקקים לקמליות לבנות.
Llora flecha sin blanco היא בוכה כמו חץ ללא מטרה
La tarde sin mañana כמו ערב ללא מחרת,
Y el primer pajaro וכמו הציפור הראשונה
Muerto sobre la rama שמתה על הענף.
O, guitara! אוי, גיטרה!
Corazon malherido לב פצוע
Por cinco espadas. על ידי חמש חרבות. 
PUÑAL פגיון
El puñal entra en el corazon הפגיון חודר לתוך הלב
Como la reja del arado en el yermo כמו מחרשה לתוך האדמה השוממת
No, no me lo claves, no… לא! אל תדקור אותי, לא! לא!…
El puñal, como rayo de sol הפגיון, כמו  קרן שמש
Incendia las terribles hondonadas מבעיר (מצית) את המעמקים האיומים,
No, no me lo claves… לא! לא! אל תדקור…                  
PROCESION תהלוכה
1. Procesion 1. תהלוכה
     Por la calle vienen estraños unicornios       ברחוב עוברים חדי-קרניים מוזרים
     De  que campo? De que bosque mitologico?       מאיזה שדה? מאיזה יער מיתולוגי?
     Mas cerca ya parecen astronomos       מקרוב הם נראים כמו אסטרונומים,
     Fantasticos Merlinos       מרלינים (מכשפים) פנטסטיים
     Y el Ecce Homo       ו- Ecce Homo  (ראה אדם)
     Durandarte encantado       Durandarte  מכושף
     Orlando furioso.        Orlando  זועם (מטורף)
2. Paso 2. פאסו
Virgen con miriñaque       בתולה עם שמלה מחושקת,
Virgen de soledad,       בתולת הבדידות,
Abierta como un immenso tulipan,       פרוסה כמו צבעוני ענק.
En tu barco de luces       בסירתך המהודרת,
Vas por la alte marea de la ciudad       את שטה בגאות העיר,
Entre saetas turbias       בין "סאעטס" עכורות (סמיכות)
Y estrellas de cristal.       וכוכבים מקריסטל.
Virgen de soledad,       בתולת הבדידות
Tu vas por el rio de la calle,       את נעה לאורך "נהר" הרחוב,
Hasta el mar.       עד לים.
  
3. Saeta 3. סאעטה
    
      Cristo moreno pasa       ישו שחום-עור עובר
      De lirio de Judea a clavel de España       משושנת יהודה עד לציפורן של ספרד
      Miralo por donde viene! Miralo por donde va!       ראו מאין הוא בא! ראו לאן הוא הולך!
     
      De España.  Cielo limpio y oscuro       מספרד. שמיים בהירים וקודרים
      Tierra tostada, y causes       אדמה חרוכה, וערוצים צרים,
      Donde corre muy lenta el agua.       בהם זורמים המים לאט.
      Cristo moreno pasa       ישו שחום העור עובר,
      Con las guedejas quemadas       התלתלים שרופים,
      Los pomulos salientes       עצמות הלחיים בולטות,
      Y las pupilas blancas       והעיניים חסרות-הבעה. 
*  PASO = במת-ראווה מטלטלת (ע"פ רוב
                  על גבי משאית או עגלה)
**  SAETA = שיר שמושר בשבוע הפסחא בעת
       תהלוכה מסורתית לכבוד הבתולה הקדושה.
MEMENTO מזכרת (גם תפילת זיכרון)
Cuando yo me muera כאשר אמות,
Enterrad me con mi guitarra קברו אותי עם הגיטרה שלי,
Bajo la arena  מתחת לחול,
Entre los naranjos y la hierba buena. בין עצי התפוזים והמנטה.
Cuando yo me muera כאשר אמות,
Enterrad me si quereis, קברו אותי, אם תרצו,
En una veleta.  בתכריך עדין (דק).
BAILE ריקוד
La carmen esta bailando כרמן רוקדת
Por las calles de Sevilla ברחובות סביליה
Tiene blancos los cabellos שערה לבן
Y brillantes las pupilas ועיניה בוהקות
Niñas, corred las cortinas בנות, סיגרו את הוילונות!
En su cabeza se enrosca בראשה מתפתל
Una serpiente amarilla נחש צהוב
Y va soñando en el baile והיא הולכת וחולמת על ריקודה
Con galanes de otros dias עם מאהבים מן העבר.
Las calles estan desiertas הרחובות שוממים
Y en los fondos se adivinan ובחצרות אפשר לחוש
Corazones andaluces לבבות אנדלוסים
Buscando viejas espinas. מהרהרים בחשדות ישנים.
Niñas, corred las cortinas בנות, סיגרו את הוילונות.
CROTALO קרוטלו *
Crotalo, escarabajo sonoro קרוטלו, חיפושית רועשת (מצלצלת, צוללת)
En la araña de la mano ב"עכביש" של ידך
Rizas el aire calido את מטלטלת (מגרדת) את האוויר החם,
Y te ahogas en tu trino de palo. ונחנקת בטריל (רטט) העץ שלך.
Crotalo… קרוטלו… 
* (רעשן, קסטניטות, אבל גם נחש: פתן המעוינים
       וגם חיפושית)