משה רסיוק - נביא בשער

   

Bass Tenor  Alt Soprano   All  Details     midi
טקסט הקלטה
           

1. Seraphim

   
        כללי  

                                      bars 1-24       Largo

   
בס טנור אלט סופרן כללי

                                      bars 24-34

בס1 טנור1 אלט סופרן כללי

                                      bars 35-57     Misterioso

בס2 טנור2              
בס1 טנור1 אלט סופרן כללי  

                                      bars 58-78

   
בס2 טנור2              
        כללי  

                                      bars 79-87      Calmo

   
אלט2 סופרן2 אלט1 סופרן1 כללי  

                                      bars 88-102    Lontanto

   
בס טנור אלט1 סופרן1 כללי  

                                      bars 103-119

   
    אלט2 סופרן2          
           

2. Hoy

   
בס טנור אלט סופרן כללי  

                                      bars 1-33       Vigoroso

   
בס טנור אלט סופרן כללי                                         bars 34-75    
                 
            3. Daughters of Zion    
בס טנור אלט סופרן כללי                                         bars 1-34       Leggiero - Grave    
אלט2 סופרן2 אלט1 סופרן1 כללי                                         bars 35-60     Leggiero    
בס טנור אלט1 סופרן כללי אלט2                                       bars 61-85     Grave - Lamentoso    
        כללי                                         bars 86-105    
                 
            4. Awake awake    
בס טנור אלט סופרן כללי                                         bars 1-64       Vivo    
בס טנור אלט סופרן כללי                                         bars 65-97