שא עיניך - מתוך האורטוריה 'אליהו'

פ. מנדלסון (במקור לקולות נשים)

העברה למקהלה מעורבת - שי בן יעקב