שדות שבעמק (1937)

טקסט: לוי בן-אמיתי (1901-1980)

מוסיקה: אפרים בן-חיים לייבינזון (1895-1981)

עיבוד: קראל שלמון (1897-1974)