סולמות

 

 

סולם מוסיקאלי - שורה של טונים רצופים בסדר עולה או יורד, שקיים ביניהם סדר מרווחים קבוע, והם החמר הבסיסי של יצירה מוסיקאלית.

 

 

סולם דיאטוני – סולם בן שבעת שמות היסוד העוקבים, אשר המרווחים ביניהם הם של סקונדה גדולה או קטנה. כל צליל מוזכר בשמו פעם אחת בלבד.

 

שם הסולם נובע מן הצליל היסודי (=טוניקה).

 

דרגות הסולם :  I  טוניקה

                          II  סופר טוניקה

                        III  מדיאנטה

                        IV  סובדומיננטה

                          V  דומיננטה

                       VI   סובמדיאנטה

                       VII סובטוניקה (=טון מוביל  כאשר חצי טון בינה לטוניקה שמעליה)

 

הדרגות :  I  , IV   ו- V  נקראות דרגות ראשיות.

 

 

סולמות דיאטוניים המנוגנים בקלידים ה"לבנים" של המקלדת קרויים מודוסים.

 

שמות המודוסים על פי צליל ההתחלה, וגודל המרווח שבין כל דרגה לצליל היסודי- הטוניקה מפורטים בטבלה הבאה:

 

 

   טוניקה

 

מודוס

סקונדה

טרצה

קוורטה

קווינטה

סקסטה

ספטימה

 

 

 

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

דו

יוני=מז'ור

ג

ג

ז

ז

ג

ג

G

סול

מיקסולידי

ג

ג

ז

ז

ג

ק

F

פה

לידי

ג

ג

מוגדלת

ז

ג

ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

לה

איאולי = מינור טבעי

ג

ק

ז

ז

ק

ק

D

רה

דורי

ג

ק

ז

ז

ג

ק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

מי

פריגי

ק

ק

ז

ז

ק

ק

B

סי

לוקרי

ק

ק

ז

מוקטנת

ק

ק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המודוסים היוני המיקסולידי והלידי הם מודוסים מז'וריים  (הטרצה גדולה).

 

במז'ור (=יוני) כל המרווחים שאינם זכים הם גדולים (מכאן נובע שמו המודרני).

 

שאר ארבעת המודוסים הם מינוריים (הטרצה קטנה).

 

 

המודוס המיקסולידי שונה מהמז'ור בכך שהדרגה השביעית שלו קטנה.

 

המודוס הלידי שונה מהמז'ור בכך שהדרגה הרביעית שלו מוגדלת (טריטון).

 

 

במודוס איאולי (=מינור טבעי) מלבד הסקונדה שהיא גדולה, שאר 3 המרווחים שאינם זכים הם קטנים (מכאן נובע השם מינור).

 

המודוס הדורי שונה מהמינור הטבעי בכך שהדרגה השישית שלו גדולה.

 

 

המאפיין את המודוסים הפריגי והלוקרי הוא הסקונדה הקטנה בתחילתם.

 

 

סולם כרומטי - המרווח בין כל שני צלילים עוקבים הוא חצי טון (יש רק אחד כזה).

 

 

סולם טונים שלמים - המרווח בין כל שני צלילים עוקבים הוא טון שלם.

יש רק שני סולמות של טונים שלמים: למשל אחד המתחיל בדו ושני המתחיל בדו #.