שלום עליכם

מתוך תפילת ליל שבת

לחן מסורתי

עיבוד: גיל אלדמע