בתיבה 36 התו השלישי בתפקיד האלט צריך להיות מי ולא פה # כמו בתיבה 14.